SEK MUS

Dėmesio, keičiasi pamokų laikas!

Dėmesio! Dėl aukštos temperatūros keičiasi pamokų laikas:
1-4kl. mokiniams rytoj bus pirmos keturios pamokos (pamokos baigiasi 11.45 val.)

5-11kl. mokiniams pamokos po 30 min.

Sutrumpintų pamokų laikas:
1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.25 – 9.55
4. 10.15 – 10.45
5. 11.05 – 11.35
6. 11.45 – 12.15
7. 12.25 – 12.55
8. 13.05 – 13.35