SEK MUS

Ekonomikos pamoka su SEB banko ekspertu

SEB bankas, bendradarbiaudamas su „Lietuvos Junuor Achievement“ organizuoja interaktyvias finansinio raštingumo diskusijas vyresniųjų klasių moksleiviams.

Mūsų gimnazijos  IG, IIG ir IIIG  klasių moksleivius į trumpas,  interaktyvias pamokas –  diskusijas apie finansus pakvietė SEB banko ekspertas Vytautas Valivonis.  Diskusijoje  su moksleiviais kalbėjosi apie tai, kaip dabar jų priimami sprendimai gali nulemti ateitį, paskatino juos galvoti apie ateities profesijas, pirmąjį darbą, aptarė pinigų taupymo svarbą ir suteikė praktinių patarimų.

Ekonomikos mokytoja Lina Miliauskienė