SEK MUS

Erasmus+ „Europe is my future“ – pažintis su Marijampolės Kolegija

Spalio 19 d. Šv. Cecilijos gimnazijos 11 klasės mokiniai vykdydami Erasmus+ „Europe is my future“ projektą lankėsi Marijampolės kolegijoje. Ten buvo šiltai sutikti Studentų atstovybės narių, kurie ne tik įdomiai, bet interaktyviai supažindino su Marijampolės kolegijos istorija, misija, vizija bei veikla. Buvo akcentuojama ES nauda – Marijampolės kolegijos narystė tarptautinėse asociacijose grindžia, lemia bei daro įtaką kolegijos tarptautinio bendradarbiavimo galimybėms ir prioritetams, leidžia dalyvauti tarptautinėse Europos švietimo programose, įgyvendinti tarptautinius projektus ir skatina dėstytojų bei studentų mobilumą. Kolegija yra EfVET (Europos techninio ir profesinio švietimo ir mokymo forumas), EAIE (Europos tarptautinė švietimo asociacija) ir EURASHE (Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija) narė. Dalyvauja Erasmus+ KA2 projektuose ir dalyvauja projekte „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“, kurio tikslas plėtoti sumanųjį valdymą viešajame sektoriuje, perteikiant Norvegijos partnerio žinias ir gerąją patirtį ir įgalinant regioninę tvarią plėtrą, taip prisidedant prie regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo ir pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi, žiniomis ir jas adaptuojant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijose bei įstaigose. Šv. Cecilijos gimnazijos mokiniai ne tik susipažino su kolegijos veikla, bet ir turėjo galimybę pabendrauti su studentais. Nors visą pasaulį paralyžiavęs COVID19 virusas – Erasmus+ programa tęsiasi, šiuo metu kolegijoje studijuoja vienas studentas užsienietis.

Dėkojame Studentų atstovybės nariams ir dėstytojai Odetai Gluosnytei už šiltą ir malonų priėmimą.