SEK MUS

Erasmus+ projekto „Europe is my future“ pristatymas mokyklos bendruomenei

Lapkričio 19d. vyko Erasmus+ projekto „Europe is my future“ pristatymas mokyklos bendruomenei. Susirinkime buvo pristatytos šalys partnerės, projekto veikla ir trumpalaikiai mokinių mainų vizitai. Tėvai ir mokiniai dalinosi Erasmus projektų patirtimi.
Primename, kad vis dar vyksta projekto logotipo konkursas. Juos iki lapkričio 25d. siųskite mokytojai Ingai Jočionienei.