SEK MUS

Gera- daryti gera drauge!

Mokinių tarybos koordinatorė mokytoja Jolita ir aktyvių tėvų klubas su koordinatore mokytoja Jolanta 01-31d. 17.30 val. susitiko aptarti bendras (mokinių tarybos ir tėvelių klubo) gimnazijoje organizuojamas veiklas, sužaisti stalo žaidimų ir padainuoti (ruoštis gimnazijos kovo mėn.renginiui).
Mielas mokinį, mokytojau, mamyte ir tėti, nuoširdžiai kviečiame į mūsų veiklas! Tik bendraudami mes augame visapusiškai, o augdami stiprėjame, kaip asmenybės!