SEK MUS

Integruota technologijų ir geografijos pamoka

IG klasėje vyko integruota technologijų ir geografijos pamoka. Technologijų pamokoje  mokiniams buvo  paskirta  atlikti konkrečias ,mokytojo pateiktas užduotis arba patiems ,padedant mokytojai, susikurti užduotis, siekiant įgyti daugiau žinių apie pasirinktą  sritį.   Tikslas, kad  technologinė veikla  atitiktų mokinių interesus ir polinkius, renkant ir naudojant informaciją,  atliekant technologines operacijas bei įvertinant rezultatus.
Lukas  Levulis pasirinko labai neįprastą tyrimų sritį „Telefoninių sukčių  tinklas  pasaulyje“ . Prireikė ir geografijos žinių, tyrimą  siejo su geografijos pamokose nagrinėjama tema „Pasaulio politinis žemėlapis“ . Atlikdamas  tyrimą domėjosi  valstybinės  anglų kalbos paplitimu pasaulio valstybėse,  lygino  su metropolijų ir kolonijų įsitvirtinimu pasaulyje, domėjosi  šalių ekonominiu lygiu, akcentavo skirtingų  tautų bruožus. Gautus rezultatus ir duomenų analizę pateikė  pasaulio politiniame žemėlapyje.
Šioje pamokoje  mokomoji medžiaga mokiniams  tapo daug įdomesnė, suprantamesnė,  leido lengviau suprasti tą patį reiškinį iš skirtingų pusių.
Technologijų mokytoja Rūta Vaitonienė
Geografijos mokytoja Lina Miliauskienė