SEK MUS

IX tarptautinės chorinės muzikos festivalis Auksinė Šalčios juosta

Birželio 17d. Jaunių choras vadovaujamas V. Mačiulsko dalyvavo IX tarptautinės chorinės muzikos festivalyje Auksinė Šalčios juosta, akompanavo S. Pudinskienė. Choras buvo įvertintas III vietos bronziniu apdovanojimu. Nuoširdžiausi sveikinimai choristams ir jų mokytojui Valdui Mačiulskui.