SEK MUS

Koncertuojame Paryžiuje

Spalio 9 d. 20 val. Paryžiaus Šv. Magdalenos (La Madeleine) bažnyčios skliautus užliejo lietuviškų dainų ir giesmių akordai. Koncerte skambėjo specialiai Lietuvos dainų šventės šimtmečiui atrinkto repertuaro kūriniai, kuriuos Prancūzijos publikai pristatė devyni iš Lietuvos atvykę chorai.
Virginijos Junevičienės vadovaujamą chorą „Suvalkija” papildė ir šv. Cecilijos dainorėlių balsai. Dalinamės įspūdžiais iš Paryžiaus.