SEK MUS

Laisvės gynėjų diena

Štai ir paminėjome ypatingai svarbią Lietuvai dieną – Laisvės gynėjų dieną. Nuo pat ryto degėme atminimo, laisvės ir tikėjimo žvakeles klasių languose ir savo širdyse. Klasių auklėtojos aiškino savo mokiniams – kokia svarbi ši diena, kokie drąsūs ir vieningi buvo Lietuvos žmonės, kokia brangi tos laisvės kaina. Dvyliktokai Augustė ir Tautvydas istorinėmis įžvalgomis pasidalino gimnazistų rate, o tikruosius istorinius sausio 13 d. įvykius priminė dokumentinio filmo vaizdai…Mūsų mokyklos bendruomenė taip pat palaikė gražią ir prasmingą atminimo akciją, sukurdama Šv. Cecilijos gimnazijos Neužmirštuolių pievelę…