SEK MUS

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena.

Laisvė – didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Netekti jos – netekti galimybės augti ir tobulėti. Tikriausiai nėra pasaulyje tokios tautos, kuri kovoje už savo laisvę būtų patyrusi tiek kančių, priespaudos, neteisybės, kiek patyrėme mes – lietuviai. 1991 metų sausio 13-osios įvykiai parodė žmonių vienybę nelygioje kovoje prieš sovietų okupantus. Jų pasiaukojimas suteikė vilties gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje.

Sausio 13 – osios rytą Šv. Cecilijos gimnazijos languose  plazdėjo žvakučių liepsnelės.  Jos priminė skaudžius tų dienų  įvykius,  sutelkė rimčiai ir susikaupimui. Klasėse tylos minute ir malda pagerbėme Tautos  didvyrių atminimą,  klausėmės  įtaigių patriotinių dainų ir eilėraščių žodžių.