SEK MUS

Napoli Fest

Per Šv. Kalėdas Italijoje vyko tarptautinis muzikinis konkursas Napoli Fest, kuriame dalyvavo 2b klasės mokinė Miglė Šalaševičiūtė, mokyt. Daiva Varževičienė ir 6-10 metų muzikos instrumentų solistų kategorijoje buvo įvertinta II vietos diplomu. Labai džiaugiamės ir sveikiname Miglę ir jos mokytoją!!!