SEK MUS

Nuaidėjo paskutinis skambutis

Ši šventė visada jaudina, skatina pamąstyti apie svarbiausias vertybes, nueitą kelią, pasvajoti apie ateitį.  Ji vainikuoja labai svarbų gyvenimo etapą ir praneša, jog baigėsi nerūpestingi mokykliniai metai, jaunas žmogus stovi ant tokio slenksčio, kai jis turės parodyti savo brandą….

Svarbus tas metas ir mokytojams, žvelgiantiems į savo mokinius ir linkintiems  jiems kuo geriau ,,atsiskleisti“, parodyti savo žinias, pasirinkti teisingą kelią, išlikti ramiems sudėtingose gyvenimo situacijose, kurių niekada netrūksta žmogaus kelyje…  Todėl neatsitiktinai Paskutinio skambučio šventė mūsų gimnazijoje prasidėjo šv. Mišiomis . Jas aukojo ir kartu meldėsi Gimnazijos direktorius kan. Donatas Jasulaitis.  Šis pastiprinimas šv. Mišių auka ir  bendruomenės malda  labai brangus mūsų abiturientams, nes jiems ateina ,,siautėjimo“, t. y. išbandymų metas, todėl Kristaus skleidžiama ramybė ypač svarbi.

Džiugu, kad visiems šešiolikai abiturientų  Direktoriaus įsakymu leista laikyti Brandos egzaminus. Tikimės, kad palydėti nuoširdžiais jaunesniųjų moksleivių  žodžiais,  gražiai  su visais atsisveikinę ,  jie  tesės savo pažadus ir taps ,,ne lašas jūroje, o jūra širdyje.“