SEK MUS

Pamatyk DNR, ištirk ją ir sužinosi, kur pradingo septyntaškė

 Kartu su 11 ir 12 klasės mokiniais Marijampolės kolegijos STEAM centre atlikome praktikos darbą
„Pamatyk DNR, ištirk ją ir sužinosi, kur pradingo septyntaškė“.
 Šio darbo tikslas – taikant modernius DNR tyrimo metodus – PGR (polimerazės grandininė reakcija)
ir elektroforezę agarozės gelyje – identifikuoti, kokiai organizmų rūšiai priklauso DNR.
 Šio proceso metu buvo svarbu suvokti, kas yra DNR, polimerazės grandininė reakcija (PGR) bei
elektroforezė. Šie raktiniai žodžiai paskatino mus giliau pažvelgti į biologijos mokslą, ugdėme
smalsų požiūrį į tiriamąsias veiklas. Džiugu, jog kai kurie mokiniai pajuto pašaukimą darbui
laboratorijoje.
Biologijos mokytoja Lina Klimavičienė.