SEK MUS

Pradeda darbą naujai atsinaujinusi mokinių taryba

Labai džiugu, kad šiais metais į gimnazijos Mokinių tarybą atėjo daug kūrybingų ir veiklių gimnazistų. Jau pirmomis rugsėjo dienomis jie pateikė daug įdomių pasiūlymų, kaip  paįvairinti gimnazijos gyvenimą. Buvo nutarta  organizuoti  įvairius renginius, išvykas, susitikimus su įdomiais žmonėmis, kino vakarus, diskusijas, rengti bei dalyvauti įvairiose akcijose. Mokinių taryba nori  išklausyti ir išgirsti visos gimnazijos norus bei pageidavimus, todėl  kitą savaitę visi mokiniai galės pateikti savo idėjas (užrašyti jas ir įmesti į dėžutę).

Mokinių taryba planuoja kiekvieną mėnesį išleisti laikraštėlį, kuris vadinsis  ,,Apie mus…“. Čia galėsime  pasidžiaugti mūsų kūrybingais, stropiais mokiniais bei jų pasiekimais. Vaikai  noriai pasiskirstė pareigomis. Išrinko laikraštėlio redaktorių, žurnalistus, dailininką ir maketuotoją.

Tikėkimės, kad entuziazmas neišblės ir idėjos virs realybe.