SEK MUS

Projektas ,,Apjuoskim pynėm savo kraštą“

2014 – 2015 m.m mūsų mokyklos, Šv. Cecilijos gimnazijos mokiniai ir mokytojos Rūta Vaitonienė (technologijų mokytoja) ir Jolita Bičkienė (dailės mokytoja)  dalyvavo respublikiniame Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto organizuotame projekte ,,Apjuoskim pynėm savo kraštą“, skirtame Lietuvos etnografinių regionų metams.

Jo metu mokiniai  buvo supažindinti su įvairių Lietuvos regionų tautiniu paveldu. Pernai apsilankėme Rumšiškėse, klausėmės pasakojimų apie žmonių buitį, buities rakandus,  įvairius papročius. Ypač akcentuojami buvo audiniai ir juostos, jų raštai, spalvos, simbolika, audimo, pynimo, rišimo būdai. Po to lankėmės ir Kauno kolegijoje. Ten galėjome grožėtis menų fakulteto įvairių specialybių- stiklo, tekstilės, keramikos, odos apdirbimo- studentų bei dėstytojų kūrybiniais darbais.

Vėliau kolegijos dėstytojos ir projekto organizatorės Marijona Sinkevičienė ir Rūta  Narvydienė  du kartus atvyko į mūsų mokyklą  pamokinti tradiciškai pinti juostas. Pinama buvo iš vilnonių  siūlų, virvučių, juostelių. Moksleiviai pynė juostas, kantriai bandydami perprasti pynimo būdus. Tai jiems buvo nauja ir labai įdomi patirtis.

2015 m. gruodžio 4 d. mūsų mokykloje vyko paskutinis šio projekto etapas – baigiamosios parodos atidarymas mūsų mokyklos foje. Visi galėjome apžiūrėti, pasigrožėti savo ir kitų Lietuvos mokyklų moksleivių  sukurtomis juostomis. O jos iš visų regionų – Dzūkijos, Aukštaitijos, Žemaitijos ir Sūduvos- kaip paroda  apkeliavo visą Lietuvą.

Esame dėkingi dėstytojoms M. Sinkevičienei ir M. Narvydienei už pakvietimą dalyvauti projekte ir už galimybę pinant juostas prisiliesti prie mūsų tautos tradicijų, prie savo šaknų, prie lietuvybės puoselėjimo ir savasties paieškų.

 

 

Dailės mokytoja Jolita Bičkienė