SEK MUS

Sausio 13-osios akimirkos

Dalinamės sausio 13-osios akimirkomis, kurios nuo ankstyvo rytmečio apipintos jautriomis ir didvyriškomis istorijomis apie laisvę.
12 klasės mokinė Aura štai ką rašo apie laisvės kainą:
Aš taip seniai tave myliu…
Galėčiau viską paaukoti, išmesti ir sudegint,
Bet širdyje tik tu, tu visada ten būsi…
Aš nebijau nei tankų, nei miškų gūdžių tarytum pragaras
Aš nebijau raudonų putų ir purslų…
Mama augino, sakė būt narsiems, todėl į girią išeinu…
O okupantas tartum vilkas – jis sėlina iš pasalų,
Bet negalvok, jog čia likimas
Ginkluotas ir stiprus, prieš mus beginklis teesi, nes viltys juk stipresnės
Na štai ir tu! Brangioji mano laisve!
Krauju aplaistyta, dainom apipinta dabar manam glėby tu amžina.