SEK MUS

Spalio 5 – Tarptautinė mokytojų diena!

Šią dieną paskelbti kaip minėtiną 1966-aisiais pasiūlė UNESCO Tarpvyriausybinė konferencija, siekdama, jog būtų pripažintas lemiamas mokytojų vaidmuo švietimui, asmenybės formavimui ir dabartinės visuomenės raidai, bei siekdama parodyti jiems deramą pagarbą. Ši šventė jau tapo gražia tradicija, kuri džiugina kasmet kiekvieną mokytoją, ir, tikėkimės, dar tęsis ilgai.

TU  esi  MOKYTOJAS…

Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš vaiko burnos.
Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį per klausimus.
Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų atskleidžiantis tiesą.
Kartais veidai ir vardai greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose išlieka ilgai.
Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu, slauge, gydytoju, treneriu, pamestų daiktų ieškotoju, psichologu, tėvu, politiku, paslapčių saugotoju.

Tavo praeitis pilna prisiminimų. Dabartis – viliojanti, pilna spalvingų darbų, rūpesčių, bet ir smagumo, nes Tau leista prisiliesti prie ateities.

Pagal J. W. Schlatter