SEK MUS

Šv. Cecilijos diena 2022

Minint šv. Cecilijos dieną lapkričio 22-ąją gimnazijoje organizuota netradicinio ugdymo diena.

Jauniausieji gimnazijos ugdytiniai – priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniai klausėsi Vilkaviškio vyskupijos KKC ugdytinių koncerto. Po to PUG ugdytiniai kūrė paveikslą, o pradinių klasių mokiniai žiūrėjo mokinių tarybos sukurtą spektaklį.

5-7 klasių mokiniai netradicinės pamokos metu susipažino su šv. Cecilija, poezija ir poezijos kūrėja, muzikos istorijos pamokoje klausėsi 8 klasės mokinės Emos Stravinskaitės ir jos smuiko mokytojos Virginijos Kanevičienės koncerto, vėliau lankėsi palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje, kur domėjosi jo gyvenimu ir veikla, po to tapė ant šilko ir kartu su pradinių klasių mokiniais dalyvavo stalo žaidimų turnyre.

8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai susipažino su M. K. Čiurlionio kūryba žiūrėdami virtualios realybės filmą “Angelų takais”, kuriame skambant paties M. K. Čiurlionio ir M. Urbaičio muzikai pristatoma 60 dailininko paveikslų, apjungiant juos į magišką Čiurlionio kurtą pasaulį. Po filmo mokiniai iškeliavo į piligriminį žygį į Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, arkivyskupo garbei pastatytą koplyčia. Ten vyko  pamoka apie palaimintojo gyvenimą ir veiklas. Netradicinę pamoką netradicinėje aplinkoje vedė VU doc. Janina Brašinskaitė.

Diena prabėgo labai greitai, nes buvo pilna veiklų, naujų patyrimų ir įspūdžių.