SEK MUS

Šv. Cecilijos gimnazijoje ir vėl konkursas ,,Gimtojo žodžio paunksmėj“

Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna  įdėta.         J. Degutytė

Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios Marijampolės savivaldybės mokyklose vyksta įvairūs renginiai, skirti lietuvių kalbai, gimtajam žodžiui, jo puoselėjimui. Jau antrus metus iš eilės Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje vyksta konkursas ,,Gimtojo žodžio paunksmėj“. Šiais metais jame dalyvavo ypač gausus būrys gimtojo žodžio mylėtojų –  net 54 moksleiviai iš įvairių mokyklų bei gimnazijų. Mokinius ir jų mokytojus pasitiko A. de Saint- Egziuperi ,,Mažojo princo“ veikėjai. Pasveikinę palydėjo į kabinetus, kur mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis. Pirmasis išbandymas – įvairios gramatikos užduotys: skirti kalbos, žodžio dalis, pagydyti ,,sergančius“ žodžius – ištaisyti rašybos klaidas, surašyti taisykles. Antroji užduotis – kūrybinė. 5-6 klasių mokiniai kūrė modernią pasaką apie Raudonkepuraitę, o 7- 8  rašė  laišką mažajam princui ir bandė papasakoti tai, ko jis nespėjo pamatyti mūsų planetoje – Žemėje. Smagiausia užduotis buvo trečioji. Mažesnieji piešė gražiausius žodžius – tėvynė, Lietuva, meilė, draugystė  ir kitus. Iš jų buvo sukurta knygelė ,,Gražiausi mūsų žodžiai“. Vyresnieji prisiminė garsų dailininką Pablą Pikaso, kuriam mokykloje nesisekė matematika, nes jam trukdė vaizduotė. Skaičiai joje virsdavo įvairiausiais dalykais. Vienetas berniukui buvo panašus į medį, devynetas – į žmogų, einantį prieš vėją, o aštuonetas priminė angelą. Mūsų mokiniai rinkosi raides.  Jas ėmė kaip piešinio detalę ir baigė piešti. Š virto šnypščiančia gyvate su karūna, B – akiniais ar drugelio sparnais, A – sūpynių atrama žaidimų aikštelėje ir pan.

Kol komisija vertino darbus, mokiniams koncertavo bardai Gytis Ambrazevičius ir Haroldas Liumparas.

Suskaičiavus taškus, paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi Marijampolės marijonų gimnazijos mokiniams. Kadangi mūsų gimnazijos mokiniai šį konkursą organizavo, jie konkurse nedalyvavo. 5- 6 klasių grupėje vienodą taškų skaičių surinko marijonų gimnazijos 6a klasės mokinė Enrika Barkauskaitė ir Jono Totoraičio progimnazijos 5b klasės mokinė Mėta Černiauskaitė,  7-8 klasių grupėje  – marijonų gimnazijos 8a klasės mokinė  Kamilė Galinytė.  II ir III  vietas laimėjo marijonų, ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos bei Petro Armino progimnazijos mokiniai. Jiems visiems buvo įteikti Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos keramikos būrelio darbeliai  bei Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai.

Džiugu, kad kasmet atsiranda vis daugiau gimtosios kalbos mylėtojų ir  puoselėtojų.  Juk, kaip teigė K. Ušinskis: ,,Atimk iš tautos viską – ji gali viską atgauti, bet atimk kalbą,  ir tauta daugiau jos nesusikurs. Mirė kalba tautos lūpose – mirė tauta“. Saugokime gimtąją kalbą, tik taip išsaugosime ir tautą.