SEK MUS

Šv. Cecilijos šventės atgarsiai

Lapkričio 22 – ąją minėjome  menų ir menininkų globėjos  šv. Cecilijos dieną. Šios šventosios vardu pavadintoje  mūsų  gimnazijoje  didelis sujudimas:  šventė ir mažieji, ir vyresnieji mokiniai. O  smagiausia šventė tada, kai ir patys esame jos dalyviai. Išties  savo meninius pasiekimus  parodė didelis būrys mokinių. „Rudens simfonija šv. Cecilijai“ – taip gimnazijos pradinių klasių mokiniai ir jų mokytos paminėjo netradicinio ugdymo dieną, skirtą šv. Cecilijos vardui paminėti. Rudeninių lapų širdis papuošė pradinukų koridorių. Vyresniųju šventė prasidėjo jaunųjų skaitovų  nuoširdžiu kreipimusi-malda į mūsų visų globėją  šventąją  Ceciliją ir  Gimnazijos himnu, kurį atliko berniukų ir jaunimo choras, vadovaujamas mokyt. V. Junevičienės.   Paskui griežė  smuikininkai, violončelistai,… skambėjo fleita, saksofonas, jaunos rankelės švelniai žaidė fortepijono  klavišais… Tai puiki jaunųjų  Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Meno mokyklos atlikėjų ir jų mokytojų  dovana  savo mokyklai. Koncertą nuostabiai vedė mokytoja Jolita Ershorbgy.

Šventė baigėsi  svečių iš Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos  koncertu, kurį vedė dainavimo katedros pirmininkė  Gitana  Pečkytė – Vilkelienė.. Klausėmės nuostabios klasikinės muzikos ir skambių jaunųjų  atlikėjų balsų… O lauke siautė vėjas, jam  grakščiai lenkėsi medžiai ir  pasiklydę lapai šoko nuostabų  valsą….