SEK MUS

Sveikinimai ,,Poezijos pavasario“ laureatei

Per visą Lietuvą nuvilnijo ,,Poezijos pavasariai“. Ir pripažinti, ir tik pradedantys poetai savo kūrybą skyrė Lietuvos 100-mečiui paminėti. Viename tokiame konkurse, kurį organizavo Borutaičių draugija, dalyvavo ir mūsų gimnazijos II gimnazijos klasės mokinė Kotryna Kičaitė. ,, Kotryna turi įgimtą poezijos klausą – turinio poetinei raiškai, eilėraščio išgyvenimo muzikai. Viskas – ateičiai”- taip įvertino Kotrynos poeziją poetas R. Keturakis. Mokinė tapo ,,Poezijos pavasarėlio“ laureate.

Konkurso metu buvo renkamas ir meniškiausias eilėraštis, skirtas Lietuvai. Vertinimo komisija – mokytojai, mokiniai, poetai. Džiugu, kad Kotryna tapo ir šio konkurso nugalėtoja.

Sveikiname Kotryną ir linkime toliau puoselėti lietuvišką žodį.