SEK MUS

Šventos Agotos diena

Kaip ir kiekvienais metais mūsų gimnazijoje buvo minima šv. Agotos diena. Nuo seno visi žinome, kad duona žmonėms yra labai brangi. Kaip mūsų gimnazijos rektorius šv. Mišių metu minėjo, sunkus ir ilgas yra jos kelias, kol patenka ant mūsų stalo.

Šventę organizuoti padėjo penktos klasės mokiniai su savo auklėtoja Rasa Pudžemiene. Jie mielai sutiko pasirūpinti duona. Nuoširdų ačiū tariame Emilijos Azaravičiūtės močiutei už iškeptą gardžią duonelę. Labai džiugu, kad šių dienų tėkmėje yra žmonių, kurie savo meilę, rūpestį, kantrybę dovanoja kitiems, ypatingai jaunajai kartai. Labai džiugu, kad mūsų gimnazija turi galimybę šią dieną paminėti savo koplyčioje. Šeštos klasės mokiniai šv. Mišių metu skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą. Kunigas labai gražiai ir suprantamai vaikams paaiškino evangelijos prasmę ir pašventino šv. Agotos duonelę. Taip pat priminė, kad kiekvienuose namuose esanti šventa duona apsaugo juos nuo gaisro.

Po šv. Mišių, padedant ateitininkams, visa mokyklos bendruomenė turėjo galimybę pasidalinti duonele ir ją parsinešti į namus. Tikimės, kad ši tradicija gyvuos dar ilgai ir mes visi kartu galėsime minėti šią dieną.

 

Tikybos mokytoja Irma Zapolskienė