SEK MUS

Tėvo Stanislovo keliu

Mokytojo dienos išvakarėse spalio 4 d. Šv. Cecilijos gimnazijos moksleiviai ir mokytojai  rinkosi  švelniai šypsodamiesi, nes edukacinio renginio pavadinimas  „Tėvo Stanislovo varpai” glostė visų širdis, traukė iš  paslėptų kertelių prisiminimus, kvietė jais dalintis… Savo išgyvenimais tą vakarą nuoširdžiai dalinosi ir koncerto atlikėjai –Valdas Andriuškevičius (klarnetas), Beata Vingraitė ( fortepijonas) ir Liudas Mikalauskas ( bosas). Visus  jaudino ir žavėjo dainininko nuoširdumas, betarpiškas bendravimas su publika, o  ypač  jautri  to didžio Žmogaus, Tėvo Stanislovo,   gyvenimo kelio  apžvalga. Liudo Mikalausko atliekamos dainos  ir puikiai perteiktas Tėvo Stanislovo gyvenimo  pavyzdys nepaliko  nė vieno abejingo ar vienišo. Nuostabi  Dvasios  ir meno galia  vienijo mus , šildė ir tarsi  iš naujo įprasmino mūsų gyvenimus, kviesdama puoselėti patriotines vertybes, skleisti lietuvybę,pajusti dvasinę stiprybę…

Dėkojame  Gimnazijos administracijai ir renginio organizatoriams už patirtas neišdildomas akimirkas.

Gimnazijos bendruomenės vardu mokyt. Gražina Kudirkienė