SEK MUS

Ugdymas(is) kitaip…

Birželio 18d. 6b klasės mokiniai su auklėtoja Jolita 3-ią kartą per mokslo metus „kirto” ugdymo(si) sienas net 14 valandų! Ugdomajai edukacijai vyko į Molėtų kraštą. Aplankė: senovinę šviesulių stebyklą, etnokosmologijos muziejų, Molėtų observatoriją, žalvario parką, Molėtų šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Netradiciškai pažino: folklorą, lietuvių kalbos reikšmę ir vertybę, gyvenimo pagal gamtos kalendorių reikšmę žmogaus sveikatai, dvasinei brandai, įgijo gamtos, geografijos, astronomijos žinių (nustebino observatorijos fiziką- astronomą savo, kaip dar tik šeštoko žiniomis ir įžvalgomis), kopė ir leidosi net 200 laiptelių stebėti Molėtų observatorijos panoramos. Žalvario skulptūrų parke ne tik vertė pavargusią auklėtoją iš hamako, bet ir pramogavo netradiciškose atrakcionuose, stebėdami jau istorija tapusias žalvario skulptūras. Gera, kai visi kartu- draugiškai galime ugdytis, pramogauti ir… padėkoti!