SEK MUS

Uždekim Vėlinių žvakutę

Artėja  Vėlinės – mirusių minėjimo diena. Mes meldžiamės už mūsų mirusius artimuosius ir už visus, kurie iškeliavo Amžinybėn.

Ta proga spalio 24 dieną 8a klasėje vyko netradicinė integruota lietuvių kalbos ir tikybos  pamoka ,,Uždekim Vėlinių žvakutę“.  Netradicinė,  nes jos metu nebuvo lentos, kreidos, nebuvo ir pažymių. Tai buvo susikaupimo pamoka. Prisiminėme mūsų senolių papročius, tradicijas, susijusias su šia diena. Namuose mokiniai turėjo užduotį: pamąstyti, kam šios pamokos metu norėtų uždegti žvakelę, prie kokio žmogaus kapo norėtų nuklysti mintimis. Vieni degė žvakutes savo artimiesiems, kiti gerai  žinomiems poetams, rašytojams. Buvo prisiminti  S. Nėris,  V. Kudirka,  mūsų kraštietis K. Boruta ir kt. Tikybos mokytoja uždegė žvakelę tiems, kurie yra visų užmiršti ir kurių niekas neprisimena.

Pamokai pasibaigus, ateitininkai kartu su mokytoja išskubėjo į senąsias Marijampolės miesto kapines ,,uždegti Vėlinių žvakutės“.