SEK MUS

Vėlinės – mirusiųjų atminimo ir pagerbimo diena

Degančios žvakės prasmė.
Ar įmanoma dar žemiau nulenkt galvą,
kad grumste, šviežiam žemės grumste
žvaigždžių kapinynai
kaip danguje taip ir žemėje
sužibėtų:
mirusiais šviečiam visatoje,
jų atspindžiais degam.

Justinas Marcinkevičius. Ištrauka iš Vėlinių elegijos.