SEK MUS

Gabių ir talentingų moksleivių apdovanojimo šventė

Mokslo metus užbaigėme skambia gaida – Gabių ir talentingų moksleivių apdovanojimo švente, kurioje pagerbti ir apdovanoti mūsų mokyklos mokiniai. Kamerinis ansamblis, Luknė Šlekytė ir Jovis Jočionis, apdovanoti už III Tarptautinio jaunųjų muzikantų konkurso „Trofeo musicale” ir VIII respublikinio styginių instrumentų festivalio konkurso aukštus rezultatus. Ansamblio mokytojos Irena Valiulienė ir Daiva Varževičienė apdovanotos padėkomis už profesionalų darbą ir mokinių paruošimą konkursams. Dėkojame visiems už nuoširdų darbą ir linkime gražios vasaros bei prasmingo poilsio!!!