SEK MUS

Tik muzika turi tokią galią….

Net ir dabar Ukrainoje organizuojami muzikos festivaliai: Two-round International competition
„CONSTELLATION OF TALENTS SUMMER 2024”.
Elenai Mačiulskaitei- 6kl. šis tarptautinis festivalis padovanojo – I-ąją laureato vietą, o jos fortepijono mokytojai Eglei Čaplinskienei- net du padėkos diplomus.
O Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamame respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse- Muzika@ Elena M. užėmė II laureato vietą.
Gera žengti į vasarą padarius ką galima geriausio!