SEK MUS

2 kl mokiniai ir mokytoja Jūratė sveikina visus su šv. Velykomis