SEK MUS

Su šv. Velykom…

Velykos – didžiausia krikščionių šventė Jėzaus prisikėlimui iš mirusiųjų atminti. Tai viena populiariausių, mėgstamiausių lietuvių metų švenčių. Šv.Cecilijos gimnazijos bendruomenė šią ypatingą savaitę organizavo daug įdomių renginių ir naudingos veiklos. Ikimokyklinės gr., PUG, 1-4 kl. mokiniai penktadienį žiūrėjo Vilniaus teatro „Lėlė“ spektaklį „Čipolinas“ 5-8 kl. kovo 31 – balandžio 1d. dalyvavo Pilies muziejaus organizuojamuose edukaciniuose renginiuose. Mokiniams patiko, sužinojo daug naujų dalykų. Ig-IVg kl. mokiniai, mokytojai ir Aktyvių tėvų klubo nariai kovo 31d. 18.00 val. dalyvavo nuotolinėje edukacijoje „Sveiki sulaukim šv. Velykų“. Lietuvių šv. Velykoms būdingi persipynę įvairių laikotarpių papročiai – tiek krikščioniški, tiek iki krikščioniški, susiję su svarbiausių pavasario ūkio darbų pradžia.Įdomi ir naudinga edukacija. Didžiojo penktadienio konferencija vyko balandžio 2d. 16.00 val. ZOOM platformoje.Konferenciją vedė gimnazijos direktorius, kan. D. Jasulaitis. “ Mes, krikščionys, pasitikėdami Dievu, savo sunkumus galime aukoti Dievui, vienydamiesi su Kristaus kančia. Būdamas Nekaltasis, jis prisiėmė Kryžiaus mirtį dėl kiekvieno iš mūsų. Kai šitaip įprasminame tuos sunkumus, su kuriais susiduriame, juos tikrai galime pakelti – ir dar didesnius.“ Šviesios Didžiosios savaitės!