SEK MUS

2% PARAMA ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJAI

Kreipiamės į visus gimnazijos bendruomenės narius

Labai prašome 2 procentus savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai.  Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas bei mokinių poilsio erdves, stiprinti gimnazijos materialinę bazę. Paraginkite tai padaryti savo draugus, artimuosius, kolegas bei pažįstamus. Juk tik taip galėsime įgyvendinti daugiau naujų sumanymų ir idėjų.

Jūs turite galimybę pervesti 2 proc. jau sumokėto 2018 metais pajamų mokesčio sumos. Prašome Jus paremti mūsų gimnaziją iki 2019-05-01 VMI pateikdami prašymą. Prašymo formas galima rasti Elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt arba VMI inspekcijos Marijampolės skyriuje šiuo adresu: Kauno g. 16, Marijampolė. Smulkesnė informacija www.vmi.lt.

Mūsų įstaigos rekvizitai 2% GPM paramai:

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJA.
Įmonės kodas 193012421
Buveinės adresas: Naujakurių  g. 6, LT-68263 Marijampolė