SEK MUS

Ekonomikos pamoka su SEB banko ekspertu

SEB bankas, bendradarbiaudamas su „Lietuvos Junuor Achievement“ organizuoja interaktyvias finansinio raštingumo diskusijas vyresniųjų klasių moksleiviams.

Mūsų gimnazijos  IG, IIG ir IIIG  klasių moksleivius į trumpas,  interaktyvias pamokas [...]