SEK MUS

Mūsų raštingiausios

Gražiai, taisyklingai gimtąja kalba mokinių  parašyti sakiniai ir tekstai  dabar tampa retenybe, o tuo pačiu ir vertybe. Pripratome rašyti, o gal rašinėti, bet kur, bet kaip…  Kiekvieną [...]