SEK MUS

Adventinis vakaras 3b klasėje

..Tik pažiūrėk, už lango sninga švelnumu

Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok…

 

Adventas yra metas tiesti kelius: nuo žmogaus prie žmogaus.

Kelius tiesius, vingiuotus, linksmus ar ilgesingus.

Adventas yra [...]