SEK MUS

Adventinis vakaras 3b klasėje

..Tik pažiūrėk, už lango sninga švelnumu

Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok…

 

Adventas yra metas tiesti kelius: nuo žmogaus prie žmogaus.

Kelius tiesius, vingiuotus, linksmus ar ilgesingus.

Adventas yra [...]

Advento popietė Marijampolės savivaldybėje

Gruodžio 12 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Marijampolės savivaldybės organizuotoje  Adventinėje popietėje, skirtoje sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos  įstaigų vadovų pagerbimui.  Savo nuoširdžią muzikinę dovaną skyrėme ypatingiems [...]

Skautavimas – kas tai?

Gruodžio 12d. mūsų gimnazija aplankė Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovės skautai. Jie papasakojo apie skautų kasdienybę, istoriją. Supažindino su organizacijos veikla.