SEK MUS

Dėmesio, keičiasi pamokų laikas!

Dėmesio! Dėl aukštos temperatūros keičiasi pamokų laikas:
1-4kl. mokiniams rytoj bus pirmos keturios pamokos (pamokos baigiasi 11.45 val.)

5-11kl. mokiniams pamokos po 30 min.

Sutrumpintų pamokų laikas:
1. 8.00 – [...]