SEK MUS

AČIŪ TAU, LIETUVA

 

Saulėtą penktadienio rytą  mes , šv. Cecilijos gimnazijos mokiniai ir mokytojai,  pamokas pradėjome nuoširdžiai giedodami ,,Tautišką giesmę“.Taip paminėjome svarbią Lietuvai ir jos žmonėms  datą – Kovo  11-ąją. Istorijos mokytoja Dalia Žarckienė  trumpai apžvelgė Lietuvos nueitą kelią nuo 1990-ųjų  ir sakė, jog Laisvė mums yra duotybė ir ją turime saugoti. Ji pasiūlė mokiniams pažiūrėti  jų bendraamžio sukurtą filmuką ,,Aš esu lietuvis“ ir pamąstyti, kuo galėtume prisidėti prie  savo laisvos  šalies  kūrimo, gražinimo, jos gimtosios kalbos  išsaugojimo.  Toliau skambėjo mūsų mokinių atliekami muzikiniai kūriniai, visų kartu  dainuojamos liaudies dainos. O rytmečio saulė žaidė visų akyse  ir širdyse. Ji drauge su moksleiviais džiaugėsi, šoko, dainavo, o kartu su laisvu pavasario vėju tarė : Ačiū tau , Lietuva!