SEK MUS

,,GIMTOJO ŽODŽIO PAUNKSMĖJ“

Kalba – tai miestas, kurio statybai kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį.“   R. V. Emersonas.

Prisiminę savo šalies istoriją, suprantame, kiek daug  paaukojo  mūsų tėvai ir seneliai, kad šiandien mes galėtume gyventi laisvoje šalyje ir kalbėti  savo gimtąja kalba, kad savo šalies ateitį galėtume kurti patys. Juk  žmogaus gyvenimas bus prasmingas tik tada, kai jis suvoks  savo atsakomybę už tautos ir kalbos  išsaugojimą ir dirbs jos labui.

Gimtąjį žodį pagerbė patys talentingiausi  Marijampolės savivaldybės 5-8 klasių mokiniai. Mūsų gimnazijoje  kovo 5 dieną vyko  konkursas „Gimtojo žodžio paunksmėj“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Jame dalyvavo 43 geriausiai gimtąją kalbą mokantys  savivaldybės mokyklų mokiniai. Pirmajame etape jie įveikė gramatines užduotis, antrajame – išradingai pratęsė duotus neužbaigtus tekstus, vyresnieji turėjo juos netgi sueiliuoti , trečiajame – piešė piešinius pagal pateiktas temas. 5-6 klasių mokiniai iliustravo padavimus,  7-8 piešė situacijas, tinkančias pateiktoms patarlėms.   Džiugu, kad  mūsų gimnazijos 8b klasės mokinės  E. Juknevičiūtė užėmė  I-ąją,  o S.  Eidukevičiūtė II- ąją vietas. Sveikiname nugalėtojas! Visiems dalyviams  buvo įteikti  Padėkos raštai, o nugalėtojams ir nedidelės keramikos būrelio narių sukurtos dovanėlės – pelėdžiukai.

Konkurso pabaigoje vyko linksmas susitikimas su poete Zita Gaižauskaite, kuri nuotaikingai pristatė savo kūrybą, atsakė į  klausimus ir skatino mylėti bei  puoselėti lietuvišką žodį. Susitikimą  paįvairino gimnazijos mokinių atliekami  muzikos kūriniai  ir šokio intarpai.

Kaip teigė K. Ušinskis: ,,Atimk iš tautos viską – ji gali viską atgauti, bet atimk kalbą,  ir tauta daugiau jos nesusikurs. Mirė kalba tautos lūpose – mirė tauta“. Saugokime gimtąją kalbą, tik taip išsaugosime ir tautą. Lai konkursas ,,Gimtojo žodžio paunksmėj“ tampa gražia mūsų gimnazijos tradicija.