SEK MUS

Baigiamasis koncertas „Esu sūduvis“

Tradicinis baigiamasis Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos ir Vilkaviškio  vyskupijos Krikščioniško kultūros centro paroda – koncertas vyko Marijampolės kultūros centre po dvejų metų pertraukos. Jame dalyvavo nuo pačių mažiausių iki abiturientų. Renginys skirtas Sūduvos metams paminėti Ir Marijampolės 230 metų savivaldai paminėti. Koncerto tikslas – parodyti ugdytinių pasiekimus mokyklos ir miesto bendruomenei.

Pirmoji renginio dalis – Dailės skyriaus mokinių darbų parodos atidarymas. Jame eksponuojami tapybos, grafikos ir keletas erdvinių darbų (mokytojos S. Makarevičienė ir J. Bičkienė). Kaip teigia mokytoja J. Bičkienė, mokiniai per karantiną užaugo, subrendo kaip kūrėjai ir tai matyti jų darbuose.

Antra renginio dalis – koncertas. Jį  pradėjo 1 b klasės mokiniai pasirodymu „Iš tautosakos skrynelės“ (mokytoja R. Upitienė), parodydami mūsų tautos, mūsų regiono tautinį kultūrinį palikimą. Tarp suvalkiečių tarme išsakomų posakių, priežodžių, senolių išminties įsipynė šokiai ( mokytoja E. Gricienė) ir muzika –  birbynininkai (mokytojas D.Klišys), kanklininkės (mokytoja R. Slankauskienė) ir mažųjų stygininkų ansamblis  (mokytoja V. Kanevičienė).

Koncerte dalyvavo daug grojančių, dainuojančių, šokančių  mokyklos ugdytinių. Dauguma jų įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyviai, prizinių vietų laimėtojai. Fortepijono klavišais bėgiojo mokytojų N. Lyberis, R. Marcinkevičienės ir D. Varževičienės ugdytinių pirštai. Skambėjo švelnūs, užburiantys, o kartu ir valdingi fleitos garsai  (mokytoja D. Žemaitienė), o smuiko, violončelės  ir stygininkų ansamblio muzika virpino klausytojų sielos stygas (mokinius moko mokytojai V. Kanevičienė, I. Valiulienė, V. Matusevičius, M. Upit, akomponavo R. Pliskus). Akordeonistų ansamblis kvietė paklausyti Ch. Sandner „Marmuro pilyje“ (mokytoja I. Šerpytienė), o saksofonininkų ansamblis atliko  „American patrol“ (mokytojas R. Stočkus). Jaunių ir jaunučių chorai (mokytojas V. Mačiulskas, koncertmeisteris A. Šerpytis) atliko nuotaikingas dainas, o skaitovų – penktos ir septintos klasės mokinių bei abiturientų –  žodžiai ragino susimąstyti apie gėrį, pozityvumą ir viso gyvenimo kelionę. (Skaitovus ruošė mokytojos G. Rašytinienė ir R. Šulinskienė.) Viso koncerto metu ekrane buvo rodomi dailės skyriaus mokinių darbai.

Koncerte mokiniai parodė, kad gyvenimo keliu keliauja kaupdami ir nešdamiesi didelę kūrybinę patirtį, bręsdami kaip brandžios asmenybės ir gebėdami skleisti ir dalinti kitiems  pozityvumą bei gėrį.