SEK MUS

Dailės olimpiada – respublikinis etapas

Džiaugiamės ir didžiuojamės IIIg kl. mokine Orinta Leškevičiūte, kuri respublikiniame dailės olimpiados etape buvo apdovanota už originaliausią temos pristatymą. Dėkojame mokytojai Skirmantei Makarevičienei.