SEK MUS

Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas devintokams

https://www.suvalkietis.lt/2024/04/17/devintokams-pilietiskumo-ir-gynybos-igudziu-kursas/