SEK MUS

Dailės terapija

Užsiėmimai vyksta 1b klasėje, 1 kartą savaitėje, penktos pamokos metu. Dailės terapija – piešimo procesas grupėje, kurio metu išsakomi vaizdiniai, fantazijos, mintys, jausmai, interpretacijos apie piešinius. Piešinių analizė siejama su autoriaus asmenybe, gyvenimu, santykių sistema. Užsiėmimai pradedami ir užbaigiami lavinamaisiais pirštelių, pojūčių, kūno mankštos žaidimais, šokiu ar daina. Kūrybinio proceso metu naudojamos įvairios meno priemonės kaip nebaigti žaislai, su kuriais atsiveria daugybė galimybių. Vaikas turi galimybę čia ir dabar rinktis reikiamą medžiagą ir priemonę, tuo būdu jis gali išreikšti aktualią emociją, asociaciją. Temos parenkamos nuosekliai, atsižvelgiant į vaikų patirtį, nuotaiką. Atliktas kūrybinis darbas pristatomas grupėje. Patirti išgyvenimai ramina, atradimų džiaugsmas kelia vaikų savivertę, skatina dėmesio koncentraciją, savivoką, lavina kūrybingumą, emocinį intelektą, ugdo socialinius įgūdžius, padeda pažinti save ir supantį pasaulį. Orientuojamasi ne į meninį rezultatą, bet į kūrybinį procesą.

1b klasės mokytoja Edita Vosylienė