SEK MUS

Mūsų „Gudručių“ matematiniai žaidimai

Neformaliojo ugdymo būrelio „Gudrutis“ pagrindinis tikslas – skatinti domėjimąsi matematikos mokslu, gilinti žinias šioje srityje. Veikla skiriama ne tik gabių mokinių ugdymui, kad jie toliau tobulintų anksčiau įgytas matematines žinias, gebėjimus ir vaizdinius, bet ir tiems mokiniams, kuriuos reikia skatinti domėtis matematika, padėti jiems lavinti erdvinį ir loginį mąstymą, matematinę atmintį, kūrybiškumą, vaizduotę, pastabumą, nuovokumą.
Matematiniai žaidimai rimtą matematikos mokslą padaro įdomų, patrauklų ir duodantį naudos kasdieniame vaiko gyvenime. Stengiamasi, kad ugdytiniai patirtų ieškojimų, atradimų, kūrybos džiaugsmą. Mokiniai tada noriai dalyvauja tarptautiniame „Kengūros“ konkurse. Planuojant „Gudručių“ veiklą, stengiamasi, kad vaikai suprastų, jog matematika – nors ir sunkus, bet reikalingas gyvenime mokslas, kurį galima išmokti ir pamilti.

Mokytoja Žydruolė Žakauskaitė