SEK MUS

Dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulutė“

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje (toliau – Gimnazija) 2023 m. birželio 12 – 16 dienomis vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulutė“.
Stovyklos metu per pozityvaus elgesio įgūdžių formavimą buvo ugdomos vaikų socialinės kompetencijos, reikalingos sėkmingai jų socializacijai: vaikai lavino pozityvaus bendravimo įgūdžius, mokėsi vengti saugumui kylančių pavojų, dalyvavo pažintinėje, kūrybinėje-meninėje bei sportinėje veikloje, vyko ugdymas karjerai.
Stovyklos atidarymo dieną mokiniai kūrė stovyklos šūkį ir vėliavą. Vėliau lydimi mokytojų patraukė į kultūros centrą, kur vyko pažintis su kultūros centro ansambliu „Žolynukai“. Susitikimo metu stovyklautojai klausėsi dainų, pasakojimų bet apžiūrėjo bei išbandė keletą muzikos instrumentų.
Multicentre, anot mokinių, buvo labai linksma: jie konstravo įvairius gyvūnus, kūrė muziką, šoko pagal „Just Dance“ žaidimus.
Kad mokiniams neprailgtų laikas mokykloje, jie vyko į pažintines ekskursijas, aktyviai laiką leido Poezijos, Vytauto Didžiojo parkuose, parkų žaidimų aikštelėse.
Ketvirtadienį buvo keliauta į spindulio kino teatrą, kur žiūrėjo nuotykių filmą „Stichijos“.
Paskutiniąją stovyklos dieną mokinių komandos dalyvavo viktorinoje, kur demonstravo savo iškalbą, meninius gebėjimus, fizinę ištvermę bei sumanumą.
Uždarant stovyklą visi gavo „stovyklautojo“ diplomus.