SEK MUS

Paskutinė mokslo metų savaitė – kitaip

Birželio19 – 22 dienomis gimnazijoje buvo vykdomas projekto ,,Mes lietuviai” tęsinys, pavadintas ,,Lietuviai pasaulyje”. Mokiniai domėjosi pasaulio lietuvių veiklomis, įvairių šalių mitybos papročiais, piešė įkvėpti išeivijos dailininkų kraštiečių, mokėsi lietuvių laudies dainų ir šokių.
Birželio 22 dieną vyko projektinių veiklų pristatymas. Mokiniai papasakojo, ką sužinojo apie skirtinguose žemynuose gyvenančius įžymius lietuvius, pristatė indų, žydų, lietuvių tradicinius maistus ir su maistu susijusius papročius, šoko pasaulio šokius, dainavo lietuvių liaudies dainas ir šoko liaudies šokius, pritariant kanklėms, dūdelei ir akordeonui. Renginio metu vyko mokinių piešinių, pieštų projektinės savaitės metu, paroda.
Geriausieji ir pavyzdingiausieji metų mokiniai buvo apdovanoti. Gerų atostogų!