SEK MUS

Dovana gimtajam miestui

Nubangavo nuvilnijo dainų žodžiai , muzikos garsai, šokių akordai…

Tai atsiliepimai apie birželio 8 -ąją Marijampolės  Kultūros centre  vykusį  Šv. Cecilijos gimnazijos ir Vilkaviškio vyskupijos KKC meno mokyklos moksleivių  Baigiamąjį koncertą. O prasidėjo šventiniai renginiai šv. Mišiomis mažojoje Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Jas už visą gimnazijos bendruomenę aukojo ir pamokslą pasakė  gimnazijos direktorius kan. Donatas Jasulaitis. Tai ženklas, kad baigiasi dar vieni mokslo metai, tuoj prasidės atostogos, bet prasmingų darbų, kūrybiškumo mums visada reikia. To ir atėjome  į šią šventovę: padėkoti Aukščiausiajam ir paprašyti užtarimo darbuojantis, mokant(is),  kuriant ir įgyvendinant savo svajones. O kad mūsų moksleiviai kūrybiški, buvo matyti ir Kultūros centre surengtoje dailės darbų parodoje, ir pačiame koncerte. Stebėdami mokinių padarytus darbus, jų pasirodymus mintyse geru  žodžiu minėjome ir jų mokytojus –  E. Grincienę, N. Liberis, R. Stočkų , I. Valiulienę, J. Bičkienę, S. Makarevičienę, pavaduotoją D. Rutkauskienę  ir kitus, kantriai dirbusius ir pasiekusius gerų rezultatų.  Šventės  dalyvius ir svečius ypač džiugino  šokėjai, linksmieji  saksofonistai,  visi  jaunieji muzikantai bei choristai. Gimnazija gali didžiuotis Luku Butkumi ir Kasparu Šerpyčiu, kurie yra ne tik puikūs muzikos kūrinių atlikėjai, bet ir jaunieji kompozitoriai. Ir klausytis, ir žiūrėti buvo gera, nes moksleiviai dainavo, grojo , šoko, sakė linkėjimus, –  ir visa tai darė nuoširdžiai.

  Tai ir buvo graži bei prasminga dovana gimtajam miestui – Marijampolei.