SEK MUS

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulutė“

Birželio 10-14dienomis gimnazijoje buvo organizuota dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulutė“ 1-4 klasių kokiniams. Pirmąją dieną piešiant pėdutes aplink mokyklą stovyklautojai pradėjo stovyklos kelionę: sukūrė stovyklos plakatą, žaidė stalo ir judriuosius žaidimus. Antroji stovyklos diena buvo skirta pramogai- išvyka į kino teatrą „Spindulys“ ir kino filmo žiūrėjimas. Trečiąją dieną buvo lankytasi priešgaisrinėje gelbėjimo stotyje : kur buvo susipažinta su įvairia technika, sužinota kaip elgtis vienu ar kitu nelaimingo įvykio atveju. Ketvirtąją – lankytasi „LISPA“, kur dalyvauta edukacijoje „Įdomieji robotukai“. Paskutinę dieną stovyklautojai keliavo po miesto parkus. Stovykla baigėsi. Vaikai su šypsena iškeliavo vasaros atostogų.