SEK MUS

Erasmus+ KA2 projekto “Magic in the Classroom with Augmented Reality” logotipo konkursas

Gruodžio mėnesį vyko Erasmus+ KA2 projekto “Magic in the Classroom with Augmented Reality” logotipo konkursas. Kiekviena šalis dalyvaujanti projekte tarptautiniam balsavimui pateikė po tris logotipus. Visą mėnesį projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ir mokytojai galėjo pareikšti savo nuomonę. Sausio 1d. buvo paskelbta nugalėtoja – Vaida Eirošiūtė, 18m., 12 kl. mokinė iš Lietuvos. Jos kurtas logotipas lydės mus visus trejus metus. Sveikiname Vaidą.