SEK MUS

Fotonuotraukų paroda „Šešėlis“

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos 2 klasės mokinių (mokyt. J. Balaikienė) fotonuotraukų paroda.
Šešėlis
Šešėlis mane seka
Ir tardo it žmogus.
Jis didelis ir juodas
Ir toks dar nekantrus.
Jis vis manęs paklausia,
O kaip man atsakyt –
Juk jis – tiktai šešėlis!
Bet ką gi man daryt?
Kalbuosi lyg pamišus
Su savo šešėliu.
Juk aš žmogus esu
Ir taip nebegaliu!
Ieva Petkevičiūtė, 7 klasė
Šeduvos vidurinė m-la
Radviliškio rajonas
Jaunųjų respublikos kūrėjų
“Poezijos rudenėlis 2002”,
skirtas poeto J. Graičiūno atminimui