SEK MUS

Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiada prof. dr. Jono Totoraičio vardui atminti

Balandžio 27 d. Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokiniai buvo pakviesti nuotoliniu būdu dalyvauti prof. dr. Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiadoje. Ši olimpiada organizuojama siekiant pagerbti Joną Totoraitį – kunigą, vienuolį marijoną, marijonų vienuolijos provincijolą, Marijampolės marijonų seminarijos rektorių, mokslų daktarą, lietuviškų laikraščių steigėją ir redaktorių, lietuviškų mokyklų steigėją, pedagogą, vadovėlių, istorinių ir religinių veikalų autorių, Kauno universiteto profesorių, poliglotą. Šiais metais į istorijos olimpiadą buvo deleguoti 42 mokiniai iš dešimties Marijampolės savivaldybės mokyklų. Didžiuojamės gimnazijos jaunaisiais istorijos mylėtojais ir II vietos laimėtoja Ieva Sakalauskaite. Istorijos mokytoja Reda Kriaučiūnienė.